Certyfikaty i atesty

Certyfikaty i atesty

VEKA Polska była pierwszym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał możliwość certyfikacji wyrobu Europejskim Certyfikatem Jakości ift Q-ZERT.

Okna wykonane z profili VEKA mogą być oznaczone Znakiem Jakości ift Q-Zert, świadczącym o wysokiej odporności na obciążenia wiatrem, szczelności na wodę i powietrze. Okna mogą osiągać:

- odporność na obciążenia wiatrem wg EN 12210 – klasa C2/B4

- szczelność na wodę opadową EN 12208 – klasa 9A

- szczelność na powietrze wg EN 12207 – klasa 4

Właściwości profili VEKA są potwierdzone:

- w ramach certyfikatu QM – 320 ift Rosenheim, audytami Działu Technicznego VEKA Polska w zakresie funkcjonowania systemu przekazywania informacji technicznych producentom i nadzoru systemodawcy nad organizacją ZKP producenta stolarki

- badaniami stolarki do Paszportu systemowego.

Wszystkie profile VEKA posiadają:

- Znak jakości RAL przyznawany przez Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego

- Potwierdzenie wykonania profili w klasie A

- Zgodność z europejską normą na okna nr PN-EN 12608

- Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Atest PPOŻ nadawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

- Certyfikat ISO 9001:2015