Jakość okien - jakość profili

Jakość okien - jakość profili

Okna mają wpływ na charakterystykę budynku. Od jakości profili okiennych zależy skuteczna izolacja termiczna okna, a tym samym komfort mieszkania.

VEKA produkuje wyłącznie wysokiej jakości profile, o grubych ściankach. To profile najwyższej klasy A, oferujące doskonałą wydajność. Jakość profili VEKA gwarantuje ściśle kontrolowany proces produkcyjny.

Spis treści

 • Energooszczędne okna - nowoczesny dom
 • Znaczenie grubości ścianek profili
 • Profile klasy A to większa wydajność
 • Jakość VEKA zapewnia bezpieczeństwo

Energooszczędne okna to element nowoczesnego domu

Wymagania wobec nowoczesnych okien są bardzo wysokie. Oczekuje się, by stanowiły skuteczną izolację termiczną, chroniły przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, przed hałasem z otoczenia, a także przed włamaniem. To nie wszystko - powinny także mieć ciekawy design i oczywiście być łatwe w obsłudze.

Co ważne, okna muszą spełniać normy techniczne. Według Warunków Technicznych współczynnik Uw okien nie może przekraczać 0,9 W/m²K.

Normy krajowe i europejskie regulują wymagania, jakie muszą spełniać okna i drzwi. Dotyczą one zarówno całych okien, jak i elementów, z których są produkowane. Metody testowania są również dokładnie określone.

W przypadku okien i drzwi wykonanych z profili PVC, szczególne znaczenie ma norma DIN EN 12608. Ta norma europejska dotyczy wymagań technicznych dla profili wykonanych z PVC bez plastyfikatorów, według odpowiednich metod badań, a także klasyfikacji profili.

Grubość ścianki profili wpływa na jakość okien

W osobnej sekcji norma DIN EN 12608 opisuje klasyfikację profili okiennych według grubości ścianek zewnętrznych, zwłaszcza na widocznych powierzchniach oraz w obszarze przylgi lub łączenia. To właśnie wzajemne oddziaływanie tych pionowych i poziomych ścian zasadniczo decyduje o stabilności mechanicznej profilu, a tym samym o jego stabilności wymiarowej pod obciążeniem i podczas użytkowania.

W zależności od minimalnej grubości ścianek zewnętrznych, norma wyróżnia trzy klasy.

 • Klasa C - to najniższa klasa, nie ma wymagań technicznych dla profili okiennych tej klasy.
 • Klasa B - ścianki widocznych powierzchni muszą mieć 2,5 mm, a ścianki w obszarze przylgi lub przyłącza 2 mm lub więcej.
 • Klasa A - to najwyższa klasa profili i dotyczą jej najwyższe wymagania. Ścianki muszą mieć grubość co najmniej 2,8 mm, a powierzchnie zewnętrzne we wrębie lub obszarze połączenia - co najmniej 2,5 mm.

Klasa A

Profile klasy A to lepsze parametry okna

Profile okienne i drzwiowe firmy VEKA mają grubość ścianki zewnętrznej 3,0 mm i 2,7 mm na przyldze lub powierzchni przyłączeniowej (tolerancja 0,2 mm). Zgodnie z normą DIN EN 12608 są to systemy profili najwyższej klasy.
Aby osiągnąć tak dużą grubość ścianek, VEKA zużywa do produkcji profili około 14% więcej materiału, niż byłoby to wystarczające w przypadku profili niższej klasy B.

Pomiary wykazały, że większa grubość ścianek profili klasy A skutkuje wyższą wydajnością.

 • Seria badań materiałowych w VEKA wykazała, że okna wykonane z profili klasy A mają o 15-20 % wyższą wytrzymałość kątową, niż te wykonane z profili klasy B.
 • Większa jest również stabilność wymiarowa, o czym świadczy zmniejszenie ugięcia pod obciążeniem o 10-12%.
 • Zmierzono również siłę potrzebną do wyrwania z profilu: jest ona do 20% większa dla profili klasy A niż dla mniej grubościennych profili klasy B.
Zastosowanie profili klasy A ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o konstrukcje podtrzymujące ciężkie przeszklenia. Stabilne profile VEKA nie odkształcają się.
Dzięki temu przesuwne drzwi tarasowe czy duże tradycyjne okna będą łatwiejsze w obsłudze, a także bezpieczniejsze.

Wysoka stabilność wymiarowa oznacza również niezawodną szczelność okien, nawet przy dużym obciążeniu wiatrem.
Z kolei profile klasy A wzmocnione połączeniami śrubowymi mają podwyższoną odporność na włamanie.

 • Wysoka jakość profili klasy A ma również wiele zalet dla producentów okien. Po pierwsze mogą zaoferować swoim klientom szczególnie wydajne okna i drzwi. Po drugie korzystają z możliwości stosowania czystej i bezpiecznej obróbki. Mocniejsze, bardziej stabilne ścianki profili zapewniają mniejsze odkształcenia podczas obróbki, co pozwala na większą dokładność wymiarową. Podczas spawania grubszych ścianek powstają większe powierzchnie styku, co zapewnia jeszcze stabilniejsze połączenia.
 • Grubsze scianki umożliwiają też właściwe dopasowanie wszystkich okuć.

Profil Klasa A

Jakość VEKA zapewnia bezpieczeństwo

Dzięki szczególnie dużej grubości ścianek systemy profili klasy A firmy VEKA stanowią idealną podstawę dla wyrafinowanych projektów i ekonomicznej produkcji okien. Wyjaśnia to również, dlaczego jako wiodący na świecie dostawca systemów, VEKA konsekwentnie przestrzega doskonałej jakości. Nie jest celem samym w sobie, ale wyraźną obietnicą wydajności.

Dotrzymanie tej obietnicy jest zapewnione przez system kontroli jakości, który wykracza daleko poza standardy branżowe. Pierwsze kontrole odbywają się zaraz po dostarczeniu różnych surowców i rozciągają się od tego momentu do całego dalszego łańcucha produkcyjnego. Przede wszystkim ściśle monitorowane jest wymagające technicznie wytłaczanie – od dokładnego przestrzegania parametrów procesu po dokładność wymiarową wytłaczanych profili. Wszystkie te kontrole są bardziej rygorystyczne, odbywają się w krótszych odstępach czasu i w większej liczbie punktów pomiarowych niż wymaga tego zapewnienie jakości. Dzięki temu możesz polegać na jakości profili VEKA.

Mocna. Mocniejsza. VEKA!

Jakość nie jest celem samym w sobie. Jakość to także gwarancja swobody planowania produkcji i bezpiecznej obróbki profili. Z tego też powodu VEKA testuje swoje produkty bardzo rygorystycznie i dokładnie.

VEKA
Liczba punktów pomiarowych: 20
Tolerancja wysokości profilu: 0,3 mm

Tolerancja głębokości profilu: 0,2 mm
Cykl testowy: 2 h

RAL
Liczba punktów pomiarowych: 5

Tolerancja wysokości profilu: 0,5 mm

Tolerancja głębokości profilu: 0,3 mm

Cykl testowy: 4 h