Okna a zrównoważony rozwój

Okna a zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest ważnym celem w każdej działalności budowlanej – zarówno w nowym budownictwie, jak i w modernizowanym. Istotne znaczenie mają tu nowoczesne okna. Oprócz tego, że skutecznie izolują termicznie, ich produkcja jest zasobooszczędna i energooszczędna, co jest jedną z cech zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo można je niemal w całości poddać recyklingowi.

Spis treści

  • Zrównoważony rozwój: od ekonomii do ekologii
  • Kompleksowa perspektywa
  • Oszczędzanie zasobów zaczyna się od profilu okna
  • Nowoczesne okna to energooszczędność
  • Recykling zamyka obieg materiałowy


Zrównoważony rozwój: od ekonomii do ekologii

Zrównoważony rozwój jest jedną z najważniejszych kwestii naszych czasów. W sektorze prywatnym, ale także w biznesie, dostrzega się znaczenie działań na rzecz oszczędzania zasobów. Branża budowlana nie jest wyjątkiem – nie tylko dlatego, że kwestia zrównoważonego rozwoju ma wpływ na decyzje osób odpowiedzialnych za budowę. Sektor budowlany może w znacznym stopniu przyczynić się do bardziej zrównoważonego stylu życia, a także prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę klimatu.
Sektor budowlany w Polsce odpowiada za około 38 procent emisji dwutlenku węgla.

Zapewnienie długoterminowej stabilności

Jakkolwiek aktualna jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, nie jest ona nowa. Po raz pierwszy pojawiała się w XVIII wieku w odniesieniu do zrównoważonego leśnictwa. W tym czasie wymagano wycięcia tylko takiej liczby drzew, ile mogło w danym miejscu odrosnąć. Te działania miały na celu uniknięcie kurczenia się populacji drzew i osiągnięcie stabilnych upraw w dłuższej perspektywie.
Analogicznie można uogólnić zasadę zrównoważonego rozwoju: wszystkie ożywione i nieożywione składniki środowiska – oprócz surowców, np. gleby i atmosfery – nie powinny być poddawane większej eksploatacji, niż ich zdolność do regeneracji.

Kompleksowa perspektywa

Ścisłe zastosowanie tej zasady w branży budowlanej oznaczałoby, że budynek jako całość zużywa możliwie najmniej energii i wykorzystuje tylko surowce, które można odtworzyć lub poddać recyklingowi. Oprócz efektywności energetycznej dochodzi w ten sposób efektywność materiałowa. Szczegółowy bilans ogólny można sporządzić tym łatwiej, że są dostępne bilanse dla poszczególnych materiałów i elementów budowlanych, źródeł energii.

Oszczędzanie zasobów zaczyna się od profilu okna

Okno jest dobrym przykładem, jak poszczególne elementy budynku wpływają na realizację idei zrównoważonego rozwoju. I tym wypadku wszystko zaczyna się od profili okiennych. Profile do okien plastikowych wytłacza się z PVC, do którego produkcji potrzebne są składniki ropopochodne i sól kamienna. Jednak dzięki nowoczesnemu recyklingowi okien, nowe PVC może być coraz częściej zastępowane wysokiej jakości recyklatem PVC, bez utraty jakości. W produkcji profili w VEKA udział tego zrównoważonego materiału pochodzącego z recyklingu wynosi już 26 procent.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię podczas produkcji profili, to zaawansowane technologicznie wytłaczanie profili pozwala ograniczać zużycie energii. W ramach działań w całej firmie, zużycie energii elektrycznej przez VEKA w ciągu około 15 lat zmniejszyło się o połowę. Jest to efekt optymalizacji pracy wprowadzanej przez wszystkich pracowników VEKA oraz tego, że na dachach hal produkcyjnych są zamontowane systemy fotowoltaiczne.

Dzięki specjalnie stworzonemu biotopowi terenów podmokłych w siedzibie głównej VEKA w Sendenhorst, jest zminimalizowane zużycie wody. Z tego biotopu pobierana jest woda technologiczna do chłodzenia linii wytłaczania. Następnie spływa tam z powrotem, uzupełniona wodą deszczową jest oczyszczana, by ponownie ją wykorzystać. Przepustowość tego układu wynosi nie mniej niż 136 milionów litrów rocznie.

Nowoczesne okna to energooszczędność

W wieloletnich budynkach ze starymi oknami straty ciepła są ogromne - wynoszą nawet 50 procent. Tym bardziej konieczna jest efektywna modernizacja, w której bardzo ważnym elementem są energooszczędne nowoczesne okna, montowane przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. To duży zysk na kosztach ogrzewania.

Okna nie tylko zapobiegają ucieczce ciepła. Dzięki nim zyskuje się energię cieplną z promieniowania słonecznego. To pozwala zauważalnie obniżyć wydatki na ogrzewanie. Największe zyski dają okna oraz drzwi balkonowe lub tarasowe, wychodzące na południe.