Własności eksploatacyjne

Własności eksploatacyjne

VEKA podaje wartości parametrów wymaganych do znaku CE w ujęciu widełkowym:

– Obciążenia od wiatru
Od maksymalnych osiągów dla własności statycznych w klasie C5, odpowiadających prędkości wiatru do 210 km/h (ciśnienie prędkości wiatru do 2000 Pa) do osiągów minimalnych dla konstrukcji w klasie C2, odpowiadających prędkości wiatru do 130 km/h (ciśnienie prędkości wiatru do 800 Pa).

– Szczelność na wodę opadową
Od maksymalnych osiągów szczelności dla standardowych konstrukcji okiennych VEKA w klasyfikacji normatywnej dla klasy E1050, odpowiadającej szczelności przy prędkości wiatru do 150 km/h, do konstrukcji o wymaganej w praktyce szczelności na wodę opadową w klasach 7A – 9A (prędkość wiatru od 75 do 110 km/h).

– Przepuszczalność powietrza, czyli infiltracja powietrza
Klasa 4 przepuszczalności powietrza, potwierdzająca europejskie wymagania dla konstrukcji okiennych, montowanych na wysokości powyżej drugiej kondygnacji (minimum klasa 3).

– Izolacyjność termiczna, czyli oszczędność energii cieplnej budynku
Standardowe okna z profilami VEKA mają współczynnik izolacyjności termicznej Uw od 0,7 do 1,3 W/m2K, spełniający europejskie wymagania.

– Bezpieczeństwo użytkowania (według badań właściwości mechanicznych konstrukcji VEKA)