Znak CE

ZNAK CE

Znak CE to deklaracja producenta okien, stwierdzającą zgodność własności fizycznych i mechanicznych produktu, czyli okna, z wymaganiami w Polsce i w Europie.

Jakie parametry są badane?

  • odporność na obciążenie wiatrem, czyli dopuszczalne ugięcia konstrukcji
  • szczelność na wodę opadową
  • przepuszczalność powietrza
  • nośność urządzeń zabezpieczających

Czy CE oznacza wysoką jakość?

Znak CE nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobu. Jakość potwierdza m.in. znak ift Q-ZERT. Okna, które mają certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej ift Rosenheim są oznaczone Europejskim Znakiem Jakości ift-Q ZERT.