Zrównoważone budownictwo - rola okien

Zrównoważone budownictwo - rola okien

Zrównoważony rozwój jest istotnym aspektem zarówno nowego budownictwa, jak i modernizowanego. Okna odgrywają tu szczególnie ważną rolę. Oprócz tego, że posiadają doskonałą izolację termiczną, to ich produkcja jest energooszczędna. Ponadto, po dziesięcioleciach użytkowania, można je niemal w całości poddać recyklingowi i wykorzystać do produkcji nowych okien.

Spis treści

  • Zrównoważony rozwój w długoterminowej perspektywie
  • Istota pełnego cyklu użytkowania, znaczenie recyklingu
  • Produkcja okien oszczędzająca zasoby
  • Oszczędność energii dzięki nowoczesnym oknom

Zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej

Zrównoważony rozwój stał się ważnym tematem, który wpływa na wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Budowa i renowacja budynków nie są wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, eksperci podkreślają znaczenie zrównoważonego budownictwa dla ochrony klimatu i zasobów naturalnych. Dostępne dane potwierdzają ten pogląd. Według badania około 38 procent światowej emisji CO2 pochodzi z sektora budowlanego.

Koncepcja znana od dawna

Mimo, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest bardzo aktualna, to nie jest ona nowa. Po raz pierwszy została sformułowana w XVIII wieku dla leśnictwa. Chodziło o to, że gospodarka leśna powinna być zrównoważona, czyli wycina się tylko tyle drzew, ile odrośnie w tym samym miejscu – populacja drzew nie skurczy się w dłuższej perspektywie. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że wszystkie zasoby naturalne powinny być tylko w takim stopniu wykorzystywane, w jakim mogą sie odbudować w dłuższej perspektywie.

Ważny jest cały cykl użytkowania

Zrównoważony rozwój w sektorze budowlanym oznacza zatem, że budynki mieszkalne zużywają jak najmniej zasobów i emitują jak najmniej gazów szkodliwych dla klimatu. Należy również wziąć pod uwagę koszt wzniesienia domu, a także produkcję różnych materiałów budowlanych i elementów budowlanych. A bilans w zakresie zrównoważonego rozwoju jest kompletny tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę los budynku i jego elementów po rozbiórce. Na przykładzie okna można dobrze zrozumieć to holistyczne podejście.

Oszczędzająca zasoby produkcja okien

Sercem okna jest profil okienny. W przypadku okien plastikowych jest on wykonany z polimeru PVC, który z kolei jest wytwarzany z ropy naftowej i soli kamiennej. Jednak dzięki nowoczesnemu recyklingowi PVC coraz częściej można zrezygnować z nowego PVC i zamiast tego wykorzystać recyklat ze starych okien. Co ważne – bez utraty jakości. W VEKA udział recyklatu w produkcji profili wynosi już 26 procent, co jest zgodne z celami zrównoważonego budownictwa.

Jest także wiele rzeczy, które można zrobić dla zrównoważonego rozwoju podczas produkcji profili okiennych. Na przykład VEKA w swojej siedzibie w Sendenhorst w Westfalii wykorzystuje wodę deszczową do chłodzenia maszyn i wytłaczanych profili. Woda przepływa następnie przez wewnętrzny biotop mokradeł, gdzie jest oczyszczona, a następnie ponownie służy jako woda chłodząca. Ten cykl pozwala zaoszczędzić 136 milionów litrów wody rocznie!

Ponadto od 2005 r. dzięki inicjatywom ogólnofirmowym zużycie energii elektrycznej przez VEKA zmniejszyło się o połowę. Dzieje się tak głównie dzięki zaangażowanym pracownikom, którzy stale odkrywają nowe możliwości oszczędniejszej produkcji, a także dzięki wielkoskalowej instalacji systemów fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych VEKA.

Oszczędność energii dzięki nowoczesnym oknom

Budynki są kluczowym czynnikiem na drodze do zrównoważonego rozwoju. Bardzo duże znaczenie mają tu okna. W starych budynkach okna były odpowiedzialne za prawie połowę strat energii cieplnej, mimo że stanowią tylko około 1/10 przegród zewnętrznych budynku. Nowoczesne okna skutecznie redukują straty cennego ciepła grzewczego, więc są przyjazne dla portfela i dla środowiska.

Popularne obecnie duże okna są warte uwagi również z innego powodu. Wpuszczają do budynku więcej światła dziennego, dzięki czemu pomieszczenia stają się jaśniejsze i cieplejsze. Zwłaszcza okna wychodzące na południe zapewniają znaczne oszczędności energii w zimnych porach roku. Duże okna można w razie potrzeby zasłonić roletami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, więc łatwo zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń.